Bóng Đèn LED Sợi Đốt // Code theo doi chuyen doi

Bóng đèn sợi LED có cấu trúc sợi đốt giả, là sản phẩm  hoàn hảo để thay thế cho các bóng đèn sợi đốt truyền thống , đồng thời tiết kiệm năng lượng hiệu quả lên đến 90% . Giống với bóng sợi đốt, bóng đèn sợi LED cho ánh sáng  mềm mại, thoải mái , hoạt động  ngay lập tức khi có điện, không có mống mắt, không có vùng tối, ánh sáng phát ra xung quanh 360 độ , không có chất độc hại, không có bức xạ .